Franch & Free Gastouder Marieke de Boon

Franch & Free Gastouder: opvang in huiselijke sfeer

de gastouder

Een gastouder vangt tegen betaling kinderen op van 
werkende of studerende ouders. 
Gastouderopvang is dus een vorm van kinderopvang.

Een gastouder werkt meestal in haar eigen huis. 
De kinderen die door gastouders worden opgevangen zijn meestal 
tussen de 0 en 12 jaar oud. 
Het zijn over het algemeen gewone kinderen. Ook de ouders van deze 
kinderen zijn "gewone" ouders. Gastkinderen wonen niet bij de gastouder, 
ze zijn er te gast gedurende de dagen en uren dat hun ouders werken of studeren. 
Een kind wordt aan het begin van de werkdag naar de gastouder gebracht 
en aan het einde van de werkdag weer door de ouders opgehaald. 
Als een ouder 's nachts moet werken, kan de opvang soms ook tijdens de 
avond en nacht nodig zijn. De gastouder en de ouders van het kind spreken 
onderling af op welke tijden het brengen en halen gebeurt. 
Een gastouder is dus geen pleegouder. Gastouderopvang is geen crisisopvang. Ook is het geen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. De thuissituatie wordt zo goed mogelijk nagebootst, met als hoofdrol aandacht voor de kinderen.

Hoeveel "gastkinderen" heeft een gastouder? 
de gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen 
en niet meer dan 5 kinderen tegelijk, als deze kinderen allemaal 
jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd. 
Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, 
waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen 
kinderen van deze leeftijd.

Er zijn gastouders die van het gastouderschap hun beroep maken. 
Zij hebben hun woning zo ingericht dat daar inderdaad 6 kinderen 
tegelijkertijd kunnen eten, spelen en zonodig slapen.